Управа школе

Управа школе

Упутства за Google услуге

Како се  пријавити – Google учионица на рачунару Како се пријавити – Google учионица на мобилном телефону Како променити налог – Google учионица на мобилном телефону  Како педати рад наставнику – Google учионица на мобилном телефону

Обавештење о надокнади часова

Због продуженог зимског распуста за недељу дана, наредних шест недеља биће надокнађени изгубљени часови. Надокнада ће се вршити по следећем распореду.  Прве недеље надокнаде од 02. до 06. марта 2020.  године надокнађиваће се први час кроз блок наставу 40+30 минута…

Шта је инклузија?

Концепти инклузивног образовања имају више тога заједничког са концептима који леже у основи покрета „Образовање за све (EFA) и побољшања стања у школама. Инклузивно образовање представља померање од преокупираности одређеном групом ка фокусирању на превазилажење препрека у учењу и учествовању. Дефиниције…

Пројектна настава у теорији и пракси

     Појам пројектне наставе није нов. Наиме, сви који су кроз школовање имали педагогију или дидактику, сусрели су се бар кроз теорију са овим појмом. Тридесетих година 20. века у литературу и образовну праксу уведен је израз пројектна настава,…

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

Установа има посебан тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. Чланове и руководиоца тима за заштиту одређује директор установе из реда запослених (наставник, васпитач, стручни сарадник, секретар и др). Број и састав чланова тима за заштиту зависе од специфичности…