Упис првака за школску 2024/25. годину у ОШ “Бранко Радичевић” Велика Моштаница преко апликације еУПИС

Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се код секретара у периоду од 1. априла до 31. маја 2024. године. Истог дана ће педагог извршити тестирање ученика.
Према члану 18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,бр.88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019, 27/2018- др. закон,6/2020 и 129/2021) у први разред основне школе уписује се: свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, односно деца рођена од 01.03.2017.године до 28.02.2018. године, (редован упис).
– Дете узраста од шест до шест и по година, односно деца рођена од 01.03.2018. године до 31.08.2018. године, након провере спремности за полазак у школу коју врши тим, педагог и
психолог (превремени упис).
– Дете старије од седам и по година, које из оправданих разлога није уписано у школу, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања. Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, односно предметне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде образовних постигнућа и ценећи најбољи интерес ученика.
Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са законом.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе, док дете са подручја друге школе може да упише на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима.
На порталу еУправа (euprava.gov.rs) од 20.03.2024. године до 31.05.2024. године, родитељима ће бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основној школи.

Уколико родитељи нису у могућности да закажу термин електронским путем, могу се обратити школи, како би школа у договору са њима то учинила кроз апликацију. У том случају потребно је доставити следеће податке: ЈМБГ родитеља, име и презиме родитеља, адреса електронске поште, контакт телефон, ЈМБГ детета, име и презиме детета.
Напомена: уколико родитељ, дете није држављанин РС доставити следеће податке: ЕБС/број пасоша и земља издавалац родитеља, име и презиме родитеља, адреса електронске поште, контакт телефон, ЈМБГ/ЕБС/број пасоша и земља издавалац детета, име и презиме детета.
МПНТР је обезбедило подршку родитељима, сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 0117350557.

Родитељи приликом уписа детета не подносе ниједан документ у папирном облику-подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем.

Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да га родитељ донесе у школу. Такође, школa je у обавези да по службеној дужности прибави потврде о обављеном обавезном предшколском програму.
Приликом уписа, родитељи се могу изјаснити о коришћење услуге продуженог боравка и изборном предмету (верска настава и грађанско васпитање).

Више информација о упису првака можете добити у секретаријату школе, позивом на телефоне 011/8075-680; 062/269-683 на званичном сајту школе: osbr.edu.rs или упитом преко Ел.поште sekretar.оsbr.edu.rs

Уписни формулар ученика (преузимање)

Обавештење

Продужени боравак у организацији Школе почиње са радом 18.09.2023.године.

Радно време Продуженог боравка је од 7:00-12:30 часова, када су ученици првог и другог разреда у поподневној смени, а када су ученици првог и другог разреда у пре подневној смени, радно време боравка је од 12:00-17:30 часова

Учитељица која води Продужени боравак зове се Радмила Кузмановић

Тел: 0640937613

Ел.пошта: radmila.kuzmanovic@osbr.edu.rs

Срећан почетак и полазак деци и родитељима у одељење Продуженог боравка!Обавештење

Предшколски припремни програм у организацији Школе почиње са радом 18.09.2023.године.

Радно време Предшколског припремног програма је од 8:00- 12:00 часова.

Учитељица која води Предшколски припремни програм зове се Ана Стојановић

Тел: 0645452437

Ел.пошта: ana.stojanovic@osbr.edu.rs

 

Срећан почетак ,полазак деци и родитељима у одељење Предшколског припремног програма!ОБАВЕШТЕЊЕ

Приредба поводом пријема првака одржаће се у петак 01.09.2023.године, са почетком у 16:00 часова.

Ученици од петог до осмог разреда у петак 01.09.2023.  године похађаће наставу у првој смени од 8:00 сати, а ученици од првог до четвртог разреда долазе у поподневну смену од 13,30 минута.

Срећан почетак нове школске 2023/2024. године!

 

Директор школе:

Милија Ралевић

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе „бесплатни уџбеници“

У оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе потребни су подаци о:

  1. ученицима из социјалних/материјално угрожених породица (примаоци новчане помоћи)- само уз решење/копију којом се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи и потписана изјава од стране родитеља/другог законског заступника;
  2. ученицима који основношколско о6разовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3- документација у школи и потписана изјава од стране родитеља/другог законског заступника;
  3. ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо. електронски формат)- потребна документација и потписана изјава од стране родитеља/другог законског заступника;
  4. ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања- уз потврде да су у систему школовања (средња школа. факултет) и потписана изјава одстране родитеља/другог законског заступника;
  5. ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику- потребна документација и потписана изјава од стране родитеља/другог законског заступника.

Податке одељењске старешине да доставе директору школе на мејл до понедељка, 03. 04. 2023. године, а родитељи/други законски заступници ОБАВЕЗНО доставе потребну документацију и потписану изјаву у секретаријат школе до 07. 04. 2023. године (петак). Школа наведене податке уноси најкасније до 10. 04. 2023. године.

Уколико родитељи/други законски заступници не донесу документацију и не потпишу изјаву у наглашеном року, сматраће се да одустају од права за остваривање набавке наставних средстава.

Упис деце у први разред основне школе – школска 2023/2024. година

Упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/2024. годину обавиће се у периоду од 03. априла 2023. до 31.маја 2023.
Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 88/2017, 27/18-др.Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) у први разред се уписују деца рођена од 1.03.2016. године до 29.02.2017. године.
За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2017.године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2023. године.
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе а на основу захтева који су достављени школи до
31.1.2023.године.
Упис у први разред школске 2023/24. године обављаће се електронским путем.
Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за
школску 2023/24. годину преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs).
Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 3.априла до 31.маја 2023. године. Истог дана који одаберете ће педагог или секретар у термину од 9:00 до 14:00 часова извршити тестирање ученика.
Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику, али је пожељно да донесу на увид било који стари извод из МКР, може и фотографију на мобилном телефону, ради провере података, као и личну карту родитеља.
Потврде о обављеном обавезном предшколском програму родитељи ће доставити накнадно. Лекарско уверење прибавља школа по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара приватне праксе, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесе у школу.
Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред који територијално припада школи, упис се обавља у школи, код секретара.
Ради електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и било какав стари извод из Матичне књиге рођених, може и фотографисан на мобилном телефону, како бисмо унели што тачније податке.

Радујемо се скором сусрету!!!