Обавештење

Продужени боравак у организацији Школе почиње са радом 18.09.2023.године.

Радно време Продуженог боравка је од 7:00-12:30 часова, када су ученици првог и другог разреда у поподневној смени, а када су ученици првог и другог разреда у пре подневној смени, радно време боравка је од 12:00-17:30 часова

Учитељица која води Продужени боравак зове се Радмила Кузмановић

Тел: 0640937613

Ел.пошта: radmila.kuzmanovic@osbr.edu.rs

Срећан почетак и полазак деци и родитељима у одељење Продуженог боравка!Обавештење

Предшколски припремни програм у организацији Школе почиње са радом 18.09.2023.године.

Радно време Предшколског припремног програма је од 8:00- 12:00 часова.

Учитељица која води Предшколски припремни програм зове се Ана Стојановић

Тел: 0645452437

Ел.пошта: ana.stojanovic@osbr.edu.rs

 

Срећан почетак ,полазак деци и родитељима у одељење Предшколског припремног програма!ОБАВЕШТЕЊЕ

Приредба поводом пријема првака одржаће се у петак 01.09.2023.године, са почетком у 16:00 часова.

Ученици од петог до осмог разреда у петак 01.09.2023.  године похађаће наставу у првој смени од 8:00 сати, а ученици од првог до четвртог разреда долазе у поподневну смену од 13,30 минута.

Срећан почетак нове школске 2023/2024. године!

 

Директор школе:

Милија Ралевић

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе „бесплатни уџбеници“

У оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе потребни су подаци о:

  1. ученицима из социјалних/материјално угрожених породица (примаоци новчане помоћи)- само уз решење/копију којом се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи и потписана изјава од стране родитеља/другог законског заступника;
  2. ученицима који основношколско о6разовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3- документација у школи и потписана изјава од стране родитеља/другог законског заступника;
  3. ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо. електронски формат)- потребна документација и потписана изјава од стране родитеља/другог законског заступника;
  4. ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања- уз потврде да су у систему школовања (средња школа. факултет) и потписана изјава одстране родитеља/другог законског заступника;
  5. ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику- потребна документација и потписана изјава од стране родитеља/другог законског заступника.

Податке одељењске старешине да доставе директору школе на мејл до понедељка, 03. 04. 2023. године, а родитељи/други законски заступници ОБАВЕЗНО доставе потребну документацију и потписану изјаву у секретаријат школе до 07. 04. 2023. године (петак). Школа наведене податке уноси најкасније до 10. 04. 2023. године.

Уколико родитељи/други законски заступници не донесу документацију и не потпишу изјаву у наглашеном року, сматраће се да одустају од права за остваривање набавке наставних средстава.

Упис деце у први разред основне школе – школска 2023/2024. година

Упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/2024. годину обавиће се у периоду од 03. априла 2023. до 31.маја 2023.
Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 88/2017, 27/18-др.Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) у први разред се уписују деца рођена од 1.03.2016. године до 29.02.2017. године.
За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2017.године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2023. године.
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе а на основу захтева који су достављени школи до
31.1.2023.године.
Упис у први разред школске 2023/24. године обављаће се електронским путем.
Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за
школску 2023/24. годину преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs).
Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 3.априла до 31.маја 2023. године. Истог дана који одаберете ће педагог или секретар у термину од 9:00 до 14:00 часова извршити тестирање ученика.
Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику, али је пожељно да донесу на увид било који стари извод из МКР, може и фотографију на мобилном телефону, ради провере података, као и личну карту родитеља.
Потврде о обављеном обавезном предшколском програму родитељи ће доставити накнадно. Лекарско уверење прибавља школа по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара приватне праксе, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесе у школу.
Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред који територијално припада школи, упис се обавља у школи, код секретара.
Ради електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и било какав стари извод из Матичне књиге рођених, може и фотографисан на мобилном телефону, како бисмо унели што тачније податке.

Радујемо се скором сусрету!!!

Почетак другог полугодишта

Поштовани ученици и родитељи,

У понедељак, 23.1.2023. године почиње друго полугодиште школске 2022/23. године.

Ученици 1 – 4. разреда иду у школу у преподнену смену од 8,00 часова, а послеподневну смену, од 13,30 часова долазе ученици 5 – 8. разреда.

 

Желимо свима пуно успеха у другом полугодишту!