Директор

Директор школе

Милија Ралевић

Директор школе

Учитељи

Ана Стојановић

професор разредне наставе - предшколско

Учитељица

Радмила Кузмановић

професор разредне наставе - продужени боравак

Александра Стевановић

наставник разредне наставе - одељењски старешина I/1

Учитељица

Слава Табаковић

наставник разредне наставе - одељењски старешина I/2

Учитељица

Валентина Савковић

професор разредне наставе - одељењски старешина II/1

Учитељица

Биљана Раденовић

професор разредне наставе - одељењски старешина II/2

Александра Ђорђевић

професор разредне наставе - одељењски старешина III/1

Учитељ

Милован Ивановић

професор разредне наставе - одељењски старешина III/2

Учитељица

Љиљана Бошковић

професор разредне наставе - одељењски старешина IV/1

Настаница енглеског језика

Јелена Јаблановић

професор енглеског језика

Томислав Ђокић

вероучитељ

Вероучитељ

Александар Лукић

вероучитељ

Наставници

Памела Живковић

професор српског језика

Одељењски старешина VI2
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2

Тијана Биочанин

професор српског језика

Одељењски старешина VII2

Предаје одељењима: VII1, VII2, VIII1, VIII2

Јоланда Миљковић

професор енглеског језика

Одељењски старешина V2

Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Наставник ликовне културе

Срђан Крстић

професор ликовне културе

 

Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Наставница музичке културе

Лаура Думани

професор музичке културе


Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Наставница историје

Невенка Ђорђевић

професор историје

 

Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Наставница географије

Љиљана Влајковић

професор географије

 

Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Никола Јованчић

професор физике

 

Предаје одељењима: VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Наставник математике

Срђан Раденовић

 професор математике

Одељењски старешина VI1

Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2 VIII1, VIII2

Наставник математике

Милан Василијевић

професор математике

Предаје одељењима: VII1, VII2

Наставница Биологије

Данијела Климента

професор биологије

Одељењски старешина VII1

Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Наставница хемије

Божана Делибашић

професор хемије

 

Предаје одељењима: VII1, VII2, VIII1, VIII2

Иван Радовић 

професор техничког и информатичког образовања и информатике

Одељењски старешина VIII2

Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Наставница физичког у здравственог васпитања

Миладинка Таталовић

професор физичког васпитања

Одељењски старешина VIII1

Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Ирена Динић

професор руског језика

Одељењски старешина V1

Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Томислав Ђокић

вероучитељ