Директор

Директор школе

Милија Ралевић

Директор школе

Учитељи

Александра Ђорђевић

професор разредне наставе - одељењски старешина I/1

Учитељ

Милован Ивановић

професор разредне наставе - одељењски старешина I/2

Учитељица

Љиљана Бошковић

професор разредне наставе - одељењски старешина II/1

Учитељица

Радмила Кузмановић

професор разредне наставе - одељењски старешина III/1

Учитељица

Слава Табаковић

наставник разредне наставе - одељењски старешина III/2

Учитељица

Биљана Раденовић

професор разредне наставе - одељењски старешина IV/1

Учитељица

Валентина Савковић

професор разредне наставе - одељењски старешина IV/2

Настаница енглеског језика

Јелена Јаблановић

професор енглеског језика

Вероучитељ

Александар Лукић

вероучитељ

Наставници

Памела Живковић

професор српског језика

Одељењски старешина VIII1
Предаје одељењима: V1, VIII1, VIII2

Тијана Биочанин

професор српског језика

Одељењски старешина V2

Предаје одељењима: V2, VI1, VI2, VII1, VII2

Миња Јованчић

професор енглеског језика

Одељењски старешина VII2
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Наставник ликовне културе

Срђан Крстић

професор ликовне културе

 

Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Наставница музичке културе

Лаура Думани

професор музичке културе

Одељењски старешина VIII2
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Наставница историје

Невенка Ђорђевић

професор историје

 

Предаје одељењима: V1, VI1, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Гордана Чолић Петковић

професор историје

 

Предаје одељењима: V2, VI2

Наставница географије

Љиљана Влајковић

професор географије

 

Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Никола Јованчић

професор физике

 

Предаје одељењима: VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Наставник математике

Срђан Раденовић

 професор математике

 

Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2 VII1, VII2

Наставник математике

Милан Василијевић

професор математике

 

Предаје одељењима: VIII1, VIII2

Наставница Биологије

Данијела Климента

професор биологије

Одељењски старешина V1
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Наставница хемије

Божана Делибашић

професор хемије

 

Предаје одељењима: VII1, VII2, VIII1, VIII2

Иван Радовић 

професор техничког и информатичког образовања и информатике

Одељењски старешина VI2
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Наставница физичког у здравственог васпитања

Миладинка Таталовић

професор физичког васпитања

Одељењски старешина VI1
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Ирена Динић

професор руског језика

Одељењски старешина VII1
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Вероучитељ

Александар Лукић

вероучитељ