Далеке 1846. године, у време када је Србија тек стекла делимичну самосталност, у онда забаченом и запостављеном селу у Посавском срезу, у Великој Моштаници, отворена је прва основна школа. То се збило за време владавине Александра Карађорђевића, сина Ђорђа Петровића – Карађорђа.

зграда школе
стара школска зграда

      Прва основна школа у Великој Моштаници отпочела је рад августа 1846. године. И поред тога што је отворена школа у Великој Моштаници, њени грађани су и даље плаћали и издаржавали школу у Остружници, јер су Велика Моштаница, Умка, Пећани и Руцка онда припадали округу Остружничке цркве. Грађани Велике Моштанице почели су да граде прву школску зграду у пролеће 1846. године, и то у центру села. Школу су у току лета изградили. Брзо су изградили школску зграду јер су имали своју грађу, камен у каменоломима Горице и Пећана, као и остали материјал. Мештани су својим запрегама и надницама помагали да се школа што пре изгради. Платили су само дунђере-мајсторе. Прва школска зграда је била тип плетаре облепљена блатом. Имала је једну већу просторију за учионицу и две собе – стан за учитеља. Подови су били земљани, прозори мали, тако да су учионице биле полумрачне. Касније су учионице патосали тесаном даском. У почетку су ученици доносили троношке столице на којима су седели и слушали учитеља. Самоуки домаћи мајстори – столари су по угледу на друге школе, направили скамлије – клупе у којима је могло да седи и по десет ученика. Учионица се загревала бубњаром. Дрва је било доста. У огреву се није штедело. Ондашњи ђаци носили су само у торбици таблицу, крижуљу и комад крпе за брисање. Касније су куповали букваре и читанке. Школа је имала и свој бунар са кога су ученици пили воду. Школска зграда је била у северозападном делу школског дворишта. Школско двориште је захватало скоро два хектара, довољно простора који је учитељ користио за башту и гајење житарица. У великомоштаничку школу долазили су ученици из околних насеља.

      У школу су ишли само дечаци. Тако је било законом прописано. Ишли су пре подне три часа и поподне три часа. У подне је била пауза. Ближи ученици су ишли кући на ручак, а удаљенији ученици и они из других села, доносили су у својим торбама ручак у завежљајима.Углавном би ручали комад проје и парче сира. Школовање је трајало три године. Многи децаци нису ишли у школу ни пуне три године. Обично би их остављали да чувају стоку. Док су одрасли обављали теже послове, деца би чувала овце, говеда и свиње.
      Основна школа у Великој Моштаници радила је по програму као и остале школе, који је био донет 23.09.1844. године. Први учитељ у Великој Моштаници био је Лазар Стејић. Нема поузданих података да је школа у Великој Моштаници од дана отварања 1846. године до 1849. године непрестано радила, јер за ту годину постоје подаци да је школу похађало само осам ученика.