Календар за школску 2023/2024. годину

Календар за школску 2022/2023. годину

Измене и допуне календара за основне школе – фебруар 2022.

Измењени календар за школску 2021/2022. годину

Календар за школску 2021/2022. годину

Промена календара рада

Обавештење о промени календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама