Ана Стојановић

професор разредне наставе - предшколско

Учитељица

Радмила Кузмановић

професор разредне наставе - продужени боравак

Александра Стевановић

наставник разредне наставе - одељењски старешина I/1

Учитељица

Слава Табаковић

наставник разредне наставе - одељењски старешина I/2

Учитељица

Валентина Савковић

професор разредне наставе - одељењски старешина II/1

Учитељица

Биљана Раденовић

професор разредне наставе - одељењски старешина II/2

Александра Ђорђевић

професор разредне наставе - одељењски старешина III/1

Учитељ

Милован Ивановић

професор разредне наставе - одељењски старешина III/2

Учитељица

Љиљана Бошковић

професор разредне наставе - одељењски старешина IV/1

Настаница енглеског језика

Јелена Јаблановић

професор енглеског језика

Томислав Ђокић

вероучитељ

Вероучитељ

Александар Лукић

вероучитељ