Учитељица

Валентина Савковић

професор разредне наставе - одељењски старешина I/1

Учитељица

Биљана Раденовић

професор разредне наставе - одељењски старешина I/2

Александра Ђорђевић

професор разредне наставе - одељењски старешина II/1

Учитељ

Милован Ивановић

професор разредне наставе - одељењски старешина II/2

Учитељица

Љиљана Бошковић

професор разредне наставе - одељењски старешина III/1

Учитељица

Радмила Кузмановић

професор разредне наставе - одељењски старешина IV/1

Учитељица

Слава Табаковић

наставник разредне наставе - одељењски старешина IV/2

Настаница енглеског језика

Јелена Јаблановић

професор енглеског језика

Ружица Милуновић

вероучитељ - предаје одељењима: I/1, I/2, II/1, II/2,

Вероучитељ

Александар Лукић

вероучитељ - предаје одељењима: III/1, IV/1, IV/2