План јавних набавки

Правилници

        У складу са измењеним Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20, 129/21 и 92/23), Министарство просвете донело је нове правилника за област превенције и јачање васпитне улоге школе, као и публикације које вам могу помоћи у њиховој примени. У циљу прилагођавања рада установа образовања и васпитања новим подзаконским оквирима, у наставку текста нудимо образложење за донете измене, које ће  мотивисати установе да уз максималну пажњу и посвећеност приступе проучавању правилника и њиховој примени. 

Министарство просвете је уз подршку Популационог фонда Уједињених нација у Србији израдило и приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“ нуди конкретне смернице и препоруке за поступање запослених у циљу јачања спремности школе за ефикасније реаговање у ситуацијама суочавања са кризним догађајем, као и препоруке за организовање начина рада школа након кризног догађаја

Такође, измењен је и Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 10 од 9. фебруара 2024) 

Поред правилника и приручника, Министарство просвете је финансирало и у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију израдило  Водич за запослене у установама образовања и васпитања: ”Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце”. Водич је израђен у циљу оснаживања запослених за интегрисање и реализацију васпитне улоге установа образовања и васпитања кроз јачање васпитних компетенција запослених и оснаживање родитеља и старатеља

 Одсек за људска и мањинска права у образовању

Министарство просвете