Подаци за школску 2020/2021

Нашу школу тренутно похађа 296 ученика, у 15 одељења (7 одељења млађих разреда и 8 одељења старијих разреда). Настава се одвија у две смене. Школа се налази у улици 10. октобра, којом пролазе линије градског превоза 551 и 513. У просторијама школе организован је рад и за предшколски узраст деце.

    За обављање целокупног васпитно-образовног рада школа располаже са:

 • школским простором од 1470 m2
 • асвалтним теренима од 870 m2
 • зеленим површинама од 1200 m2

    У школском простору постоје следеће просторије за рад са ученицима :

 • Учионице за наставу од I – VIII разреда (8)
 • Радионица за техничко образовање (1)
 • Трим кабинет (1)
 • Бибиотека (1)
 • Наставничка зборница (1)
 • Канцеларија педагога (1)
 • Канцеларија секретара (1)
 • Канцеларија рачуноводства (1)
 • Канцеларија директора (1)
 • Кабинет информатике (1)

    Све учионице просторно задовољавају нормативе. У проширењу материјалне основе рада, опремање савременим наставним средствима, школа улаже онолико колико то материјалне могућности омогућавају. У оквиру промене области Стручно усавршавање – информатичко описмењавање наставника, примена информационих технологија у настави, наставиће се са постављеним задацима: извођење информатичких обука, унапређивање опремљености школе савременим информационим наставним средствима, увођење електронског тестирања и наставе путем Интернета у наставни процес, оспособљавање наставника за коришћење система за електронско тестирање и извођење наставе путем Интернета, повећати примену употребе савремених информационих технологија и средстава у настави.