Техничко особље

Домар: Славко Репановић
Помоћни Радник: Марина Влајковић
Помоћни Радник: Драгојла Табаковић
Помоћни Радник: Споменка Црновчић
Помоћни Радник: Снежана Ђорђевић