Национални дан превенције вршњачког насиља

„ДАН РОЗЕ МАЈИЦА“

 Последње среде у фебруару обележава се дан превенције вршњачког насиља под слоганом „Дан розе мајица“ и тада наши ученици кроз радионице и израду паноа на тему толеранције, пријатељства, разумевања и поштовања шаљу јасну поруку ненасиља.

   Идеја о обележавању „Дана розе мајица“ настала је у знак протеста због инцидента који се догодио у једној школи у Канади када је ученик у знак подршке тешко оболелој мајци обукао розе мајицу. Истог дана, у школском дворишту, због те розе мајице, претукла га је група дечака. Розе мајице су прве године солидарно носила деца из дечакове школе,  да би се временом идеја проширила на цео свет и постале су препознатљив симбол иницијативе у борби против вршњачког насиља. је розе мајица постала заштитни знак као и подршка сваком детету које доживи насиље.

Ове школске године су се ученици четвртог разреда прикључили акцији „Дан розе мајица“ кроз радионицу и израду паноа на тему:„ Стоп насиљу“ и „Дигитална безбедност“.

 

Радно време библиотеке

РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ - МЛАЂИ РАЗРЕДИ ПРЕ ПОДНЕ

Понедљак

9:00 - 13:00

Уторак

9:00 - 13:00

Среда

9:00 - 13:00

Четвртак

9:00 - 13:00

Петак

9:00 - 13:00

РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ - СТАРИЈИ РАЗРЕДИ ПРЕ ПОДНЕ

Понедљак

11:00 -15:00

Уторак

11:00 -15:00

Среда

11:00 -15:00

Четвртак

11:00 -15:00

Петак

11:00 -15:00

Подаци за школску 2020/2021

Нашу школу тренутно похађа 296 ученика, у 15 одељења (7 одељења млађих разреда и 8 одељења старијих разреда). Настава се одвија у две смене. Школа се налази у улици 10. октобра, којом пролазе линије градског превоза 551 и 513. У просторијама школе организован је рад и за предшколски узраст деце.

    За обављање целокупног васпитно-образовног рада школа располаже са:

 • школским простором од 1470 m2
 • асвалтним теренима од 870 m2
 • зеленим површинама од 1200 m2

    У школском простору постоје следеће просторије за рад са ученицима :

 • Учионице за наставу од I – VIII разреда (8)
 • Радионица за техничко образовање (1)
 • Трим кабинет (1)
 • Бибиотека (1)
 • Наставничка зборница (1)
 • Канцеларија педагога (1)
 • Канцеларија секретара (1)
 • Канцеларија рачуноводства (1)
 • Канцеларија директора (1)
 • Кабинет информатике (1)

    Све учионице просторно задовољавају нормативе. У проширењу материјалне основе рада, опремање савременим наставним средствима, школа улаже онолико колико то материјалне могућности омогућавају. У оквиру промене области Стручно усавршавање – информатичко описмењавање наставника, примена информационих технологија у настави, наставиће се са постављеним задацима: извођење информатичких обука, унапређивање опремљености школе савременим информационим наставним средствима, увођење електронског тестирања и наставе путем Интернета у наставни процес, оспособљавање наставника за коришћење система за електронско тестирање и извођење наставе путем Интернета, повећати примену употребе савремених информационих технологија и средстава у настави.

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

Установа има посебан тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.

Чланове и руководиоца тима за заштиту одређује директор установе из реда запослених (наставник, васпитач, стручни сарадник, секретар и др). Број и састав чланова тима за заштиту зависе од специфичности установе (врста и величина установе, организација рада, издвојена одељења, присуство деце и ученика из мањинских и маргинализованих група и др ) Директор одређује психолога, педагога или другог запосленог члана тима за заштиту, као одговорног за вођење и чување документације о свим ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања, у којима тим за заштиту учествује. Установа може да укључи у тим за заштиту представнике родитеља и локалне заједнице, ученичког парламента и по потреби одговарајуће стручњаке (социјални радник, специјални педагог, лекар, представник полиције и др.) Задаци тима за заштиту јесу да:

 • припрема програм заштите
 • информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке помоћи од тима за заштиту
 • учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања
 • предлаже мере за превенцију и заштиту, организује, консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима насиља злостављања и занемаривања
 • укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности
 • прати и процењује ефекте предузетих мера и даје предлоге директору
 • сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 • води и чува документацију
 • извештава стручна тела и органе управљања

Чланови тима за заштиту од насиља у ОШ „Бранко Радичевић“-Велика Моштаница су: директор школе Милија Ралевић, педагог школе Слађана Марковић,секретар Мила Спалевић, координатор тима Миладинка Таталовић, наставница Ирена Динић и учитељ Милован Ивановић.

Директор

Директор школе

Милија Ралевић

Директор школе