Обавештење

Поштовани родитељи, 

На основу Дописа МПНТР бр. 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020. године, у обавези смо да реализујемо наставу на даљину за ученике другог циклуса образовања – од петог до осмог разреда. 

-Настава за ученике од првог до четвртог разреда, у нашој школи се остварује  кроз непосредни образовно-васпитни рад у преподневној смени у две групе са часовима у трајању од 30 минута. 

-Рад у боравку остаје исти, сатница рада такође. 

– Настава, за ученике од петог до осмог разреда, од 30.11.2020. године, реализује се на даљину (онлајн), уз искључиво коришћење платформе Гугл учионица. 

– Часови се држе у реалном времену према усвојеном (постојећем) распореду.  

1.   8:00 – 8:45 
2.   8:50 – 9:35 
3.   9:55 – 10:40  
4.  10:45 – 11:30 
5.  11:35 – 12:20 
6.  12:25 – 13:10 

Наставник има аутономију да одлучи на који начин ће ученицима презентовати градиво. Ученици ће бити благовремено обавештавани од стране наставника на који начин треба да приступе платформи (да ли као видео позив или преглед материјала). 

Сав материјал (презентације, провере знања, домаћи задатак) који је предвиђен за тај дан наставници ће постављати искључиво у време трајања часа. Ученици ће имати рокове за израду задатака, које су у обавези да поштују. 

–  Онлајн настава за ученике од петог до осмог разреда је обавезна. Уколико наставник примети да ученик не учествује у онлајн настави а има техничке могућности за то, имаће право да то евидентира у Ес дневнику. 

– Наставници су у обавези да ученике  унапред обавесте о проверама знања и начину њихове реализације на платформи. 

– Распоред провера знања биће истакнут на сајту школе, најкасније до 01.12.2020. године. Напомињем, да ученици могу имати више од једне писмене провере у току недеље. Наставници имају могућност да све провере знања одложе за друго полугодиште. 

-Када су у питању редовне писмене и усмене провера, ученици неће долазити у школу. Провере ће бити реализоване само онлајн. 

-Родитељи ученика који немају техничке могућности за учествовање у онлајн настави (интернет, рачунар, телефон…) о томе обавештавају одељењског старешину. 

-Наставници имају могућности да све провере знања одложе за друго полугодиште, као и да укупан број оцена у полугодишту може бити мањи од броја који је предвиђен Правилником о оцењивању.

– Предлог закључне оцене биће истакнут у ЕсДневнику кроз белешке о активностима ученика најкасније до 11.12.2020. године. Уколико постоје елементи за већу закључну оцену, ученици могу да изузетно одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера, у договореном термину, поштујући распоред часова и наставника и ученика. Одговарање је могуће само последње седмице првог полугодишта. (14 – 18.12.2020. године).

– При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, узеће се у обзир све оцене, како током трајања редовне наставе, тако и током наставе на даљину.

 -Прво полугодиште се завршава 18.12.2020. године. Зимски распуст почиње 21.12.2020. године и трајаће до 18.01.2021. године.