Управа школе

Управа школе

Учитељи

Валентина Савковић професор разредне наставе – одељењски старешина I/1 Биљана Раденовић професор разредне наставе – одељењски старешина I/2 Александра Ђорђевић професор разредне наставе – одељењски старешина II/1 Милован Ивановић професор разредне наставе – одељењски старешина II/2 Љиљана Бошковић професор разредне…

О библиотеци

      Библиотека Основне школе „Бранко Радичевић“ у Великој Моштаници је пресељена у нову просторију и врши се попис, инвентарисање, сигнирање, физичка обрада и каталогизација свих наслова.       У циљу осавремењивања начина рада формирана је електронска Књига…

Наставници

Памела Живковић професор српског језика Одељењски старешина V2Предаје одељењима: V2, VI1, VII2, VIII1, VIII2 Тијана Биочанин професор српског језика Одељењски старешина VI2 Предаје одељењима: V1, VI2, VII1 Јоланда Миљковић професор енглеског језика Одељењски старешина VIII2 Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2,…

Извођење екскурзија и наставе у природи

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измене и допуне конкурсне документације Обавештење о продужетку рока за подношење понуда Oдлука о обустави поступка Oбавештење о обустави постука јавне набавке