Управа школе

Управа школе

Шта је инклузија?

Концепти инклузивног образовања имају више тога заједничког са концептима који леже у основи покрета „Образовање за све (EFA) и побољшања стања у школама. Инклузивно образовање представља померање од преокупираности одређеном групом ка фокусирању на превазилажење препрека у учењу и учествовању. Дефиниције…

Пројектна настава у теорији и пракси

     Појам пројектне наставе није нов. Наиме, сви који су кроз школовање имали педагогију или дидактику, сусрели су се бар кроз теорију са овим појмом. Тридесетих година 20. века у литературу и образовну праксу уведен је израз пројектна настава,…

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

Установа има посебан тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. Чланове и руководиоца тима за заштиту одређује директор установе из реда запослених (наставник, васпитач, стручни сарадник, секретар и др). Број и састав чланова тима за заштиту зависе од специфичности…

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

У суботу 25.01.2020 и недељу 26.01.2020. године у нашој школи је одржан семинар  (број у каталогу 251, компетенција К3, трајање: два дана, 16 бодова, приоритет 3) ОПШТИ ЦИЉ ПРОГРАМА: Наставници се обучавају да препознају опасности одрастања и примене разноврсне технике превенције, кроз…