Табеларни приказ конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину. 

Табеларни приказ Конкурса објављен је  на сајту МПНТР и у наредном периоду биће објављен и у штампаном формату заједно са текстуелним делом Конкурса.