како би се смањио ризик од инфекције и ширења заразе потребно је примењивати опште превентивне мере и препоруке Плана превентивних мера за спречавање појаве и ширења заразних болести. Стога Вас упућујемо на следећи документе: 

Упутства о мерама заштите 

Препоруке за превенцију – Институт за јавно здравље Србије  „Др.  Милан  Јовановић  Батут“ 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ  ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

 

·        Сваки дан, пре поласка у школу, родитељи треба да измере детету температуру и у случају да има симптоме који указују на могућност заразе, родитељ обавештава одељењског старешину, а дете остаје код куће. 

·        Ученици у школу улазе поштујућу дистанцу од најмање 1,5 м. 

·        Родитељи ће децу доводити до дворишта и није могућ улаз у школску зграду. 

·        Улазак у школу организоваће и надзираће  дежурни наставници. 

·        Приликом доласка у школу и у школском дворишту ученици и родитељи  морају имати маске на лицу. 

·        Ученик треба да носи маску при уласку у школу, маска се користи приликом сваког кретања ван клупе, одласка на одмор или тоалет, приликом сваког разговора и одговарања. 

·        Ученик може да носи и визир уколико из здравствених разлога не може да носи маску. 

·        Маска може бити хируршка, платнена или епидемиолошка, битно је да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста. 

·        При доласку у школу и одласку из школе ученици се не смеју задржавати у холовима; 

·        Ученик улази у школу и одлази у учионицу, седа на своје место (све време наставе ученик не мења ни учионицу ни место на коме седи); 

·        Током одласка у тоалет ученици морају поштовати прописану дистанцу и у санитарним просторијама може у једном тренутку боравити само онолико ученика колико је кабина. 

·        На огласној табли у холу школе и у свим тоалетима постављена су обавештења и упутства о прању руку, о мерама заштите и превенције и о симптомима инфекције. 

·        Потребно је одржавати прописану дистанцу од 1,5 до 2 метра. 

·        На улазима у школу постављене су дезобаријере и дезинфекциона средства на бази 70% алкохола.  

·        Школски простор  ће се редовно дезинфиковати  пре почетка наставе, на одморима између часова и смена, као  и након завршетка преподневне и послеподневне смене  средствима на бази 70% алкохола након механичког чишћења. 

·        Ученик не сме кршити мере заштите од заразних болести, уколико то чини, може бити дисциплински кажњен.