Информације о завршном испиту и упису у средње школе

Обавештавамо Вас да ће у периоду од 12. до 15. априла 2021. године, родитељи, односно други законски заступници моћи да пријаве своје дете за полагање пријемног испита за упис у специјализована одељења гимназија и уметничких школа електронским путем на порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs). Сви који не искористе предност електронског подношења пријава за полагање пријемног испита, пријаву у папирном облику моћи ће да поднесу 15. и 16. априла 2021. године, у средњим школама које имају специјализована одељења, као и у уметничким школама.

У складу са Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, пријемни испити за ове школе, биће реализовани у средњим школама од 7. до 16. маја 2021. године. Родитељи, односно други законски заступници моћи ће по први пут онлајн да остваре увид и у резултате.

Напомињемо, да ће се ове школске године и друге активности које се односе на завршавање основне школе и стицање основног образовања и васпитања, као и упис у средњу школу, обављати путем овог портала без подношења документације у папирном облику.

Завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину, према Календару образовно-васпитног рада, биће одржан 23, 24. и 25. јуна 2021. године, а увид у прелиминарне резултате тог испита родитељи, односно други законски заступници, моћи ће да виде, на поменутом порталу, 27. јуна 2021. године. На истом порталу подносиће се и приговори на резултате завршног испита.

За разлику од претходних година, када су се листе жеља за упис у средњу школу подносиле у папирном облику и одласком у школу, од ове године листа жеља моћи ће да се поднесе путем овог портала, уз могућност неограничених измена и допуна до 3. јула 2021. године.

Сви који не искористе предност електронског подношења листе жеља, моћи ће поднети листу жеља, као и до сада, у папирном облику у основној школи свога детета. 3. и 4. јула 2021. године.

На порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs) 11. јула 2021. године родитељи, односно други законски заступници моћи ће да остваре увид у листу распоређених ученика по образовним профилима и смеровима у средњим школама.

Такође, електронским путем моћи ће да се обави и упис у средње школе, користећи наведени портал. Повезивањем са системом здравства омогућен је и електронски упис и за све ученике који уписују профиле за које је потребан здравствени преглед, под условом да су га обавили до тренутка подношења електронске пријаве за упис.

Обавештење о упису деце у први разред

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” ВЕЛИКА МОШТАНИЦА ПРЕКО АПЛИКАЦИЈЕ еУПИС ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2021. године. Истог дана ће педагог извршити  тестирање ученика.

Према члану 18 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019, 27/2018- др. закон и 6/2020) у први разред основне школе уписује се:

 • свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, односно деца рођена од 01.03.2014.године до 28.02.2015. године, (редован упис)
 • дете узраста од шест до шест и по година, односно деца рођена од 01.03.2015. године до 31.08.2015. године, након провере спремности за полазак у школу коју врши педагог школе (превремени упис)
 • дете старије од седам и по година, које из оправданих разлога није уписано у школу

Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са законом.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе, док дете саподручја друге школе може да упише на захтев родитеља,  у складу са просторним могућностима.

На порталу еУправа (euprava.gov.rs) од 22.03.2021. године до 28.05.2021. године, родитељима ће бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Уколико родитељи нису у могућности да закажу термин електронским путем, могу се обратити школи, како би школа у договору са њима то учинила кроз апликацију. У том случају потребно је доставити следеће податке: ЈМБГ родитеља, име и презиме родитеља, адреса електронске поште, контакт телефон, ЈМБГ детета, име и презиме детета.

Напомена: уколико родитељ, дете није држављанин РС доставити следеће податке: ЕБС/број пасоша и земља издавалац родитеља, име и презиме родитеља, адреса електронске поште, контакт телефон, ЈМБГ/ЕБС/број пасоша и земља издавалац детета, име и презиме детета.   

МПНТР је обезбедило подршку родитељима, сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 0117350557.

Родитељи приликом уписа детета не подносе ниједан документ  у папирном облику-подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем.  Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да га  родитељ  донесе у школу. Такође, школе су у обавези да по службеној дужности прибаве потврде о обављеном обавезном предшколском програму.

Приликом уписа, родитељи се могу изјаснити о коришћење услуге продуженог боравка и изборном предмету (верска настава и грађанско право).

За све информације,

Директор школе: Милија Ралевић

                              069/2229297

Секретар школе: Мила Спалевић

                              061/6518820

Веб пријава и регистрација ученика

Електронско пријављивање за полагање пријемног испита за ученике са посебним способностима

Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима за школску 2020/2021. годину, биће реализовано електронским путем веб пријавом  (https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/ ). Одлука је донета због ванредног стања насталог услед болести COVID- 19 изазване вирусом SARS-Cov-2.

Пријаву могу да реализују ученици осмог разреда, њихови родитељи, законски заступници, али и други кандидати за упис. Пријављивање почиње у уторак, 31.03.2020. године и траје до уторка 07.04.2020. године.

Питања, примедбе и сугестије за полагање пријемног испита могуће је поставити на адресу prijemni.ispiti.srednje@mpn.gov.rs .

Веб пријава и регистрација ученика за полагање пријемног испита за специјализована одељења за школску 2020/2021. годину

 

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

У суботу 25.01.2020 и недељу 26.01.2020. године у нашој школи је одржан семинар 

(број у каталогу 251, компетенција К3, трајање: два дана, 16 бодова, приоритет 3)

 1. ОПШТИ ЦИЉ ПРОГРАМА:
  • Наставници се обучавају да препознају опасности одрастања и примене разноврсне технике превенције, кроз предавања и едукативне радионице
 2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА:
  • Препознавање најучесталијих савремених облика вршњачког насиља;
  • Уочавање симптома патолошког коцкања и како помоћи;
  • Упознавање метода психолошких манипулација у оквиру секти;
  • Сагледавање специфичности алкохолизма младих;
  • Обука учесника да разликују специфичне облике зависности од разноврсних психоактивних супстанци;
  • Увежбавање стратегија и вештина суочавања са ризичним  понашањима из улоге родитеља, наставника , пријатеља
 3. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ОБУКЕ: Оспособљавање учесника да уочавају ризична понашања младих и да правовремено и ефикасно саветодавно реагују;
 4. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА  У ПРАКСИ: Оспособљавање учесника да поред понуђеног материјала могу и самостално да креирају разноврсне превентивне програме за младе;
 5. ПЛАНИРАНЕ ТЕМЕ:
  • Адолесценција и ризична понашања младих
  • Симптоми патолошког коцкања и како помоћи
  • Секте – ловци на младе душе
  • Насилник, жртва и посматрачи
  • Специфичности алкохолизма младих
  • Наркоманија и шта чинити

Аутори и реализатори програма:

 • Маријана Стефановић, дипломирани психолог и психотерапеут
 • Боринка Стојиловић, наставник разредне наставе, координатор превентивних програма за младе

Свети Сава 27. јануар 2020.

ШКОЛСКА СЛАВА

У Основној школи „Бранко Радичевић“ у Великој Моштаници и ове године традиционално је, пригодном приредбом и сечењем славског колача са нашим домаћином Јеленом Максимовић, обележена школска слава Свети Сава.  Отац Немања је освештао славски колач и пожелео свима много среће, здравља и благостања, а ученици наше школе су са својим наставницима спремили пригодан програм. Присутне госте је поздравио директор школе, професор Милија Ралевић и том приликом истакао да је ово је празник посвећен оцу српске духовности, културе, оснивачу српске цркве и просветитељу.

Свети Сава се сматра зачетником српске средњовековне књижевности па је стога и заштитник просветних установа, а подсетимо се да је Свети Сава установљен за школску славу 1840. године, на предлог Атанасија Николића, ректора Лицеја из Kрагујевца.