ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

У нашем систему средњег образовања постоје четири врсте средњих школа: ГИМНАЗИЈА, СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ, УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ И ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ. У гимназију се ученик уписује у смерове, а у средњим стручним и уметничким школама у образовни профил.

КОРАК ПО КОРАК ДО ПРАВОГ ИЗБОРА

Први корак

Прво што треба да уради ученик када размишља о могућем избору је да се потруди да што више сазна о основним карактеристикама различитих подручја и области рада (карактеристични послови, потребе за стручњацима, посебни здравствени и психолошки захтеви, потребна знања).

Затим, међу мноштвом занимања, треба издвојити најмање пет и настојати да се о њима прикупа што више података (основни послови, средства која се користе у раду)

Други корак

Да би се донела правилна одлука неопходно је да послови занимања за која жели да се оспособи одговарају личним могућностима ученик, а пре свега, његовим интересовањима, способностима, потребама, особинама и здравственом стању. Да би се то постигло треба урадити следеће:

  • проанализирати интересовања, односно предмете за које се ученик посебно интересовао, активности којима се најрадије бавио у слободном времену идр.
  • проценити своје способности и видети да ли су оне услов за обављање послова жељених занимања.

Трећи корак

Ако је ученик у недоумици, најпре треба да разговара са својим родитељима, а затим уколико је потребно и са педагогом школе, одељенским старешином или наставницима оних предмета за које испољава посебна интересовања.

Четврти корак

Следеће што треба да учини ученик је да сазна какве су перспективе запошљавања у занимањима у појединим подручјима рада, а посебно оних за које жели да се оспособи.  

   Од објављивања конкурса до пријављивања за упис има довољно времена да ученик провери да ли испуњава потребне услове и критеријуме за упис у све образовне профиле за које је заинтересован, после те провере можде ће морати да промене списак жељених образовних профила. Неких ће се можда одрећи или ће листу допунити новим профилима које му пружају веће могућности да буде међу примљеним кандидатина.