Управа школе

Управа школе

Распоред

Распоред часова Отворена врата Звоно Распоред часова ОТВОРИ РАСПОРЕД У НОВОЈ КАРТИЦИ Отворена врата Распоред термина за сарадњу са родитељима ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ  Термин за сарадњу са родитељима  Памела Живковић  Српски језик  четвртак, 4.час  Тијана Биочанин  Српски…

Календар за школску 2022/2023. годину

Календар рада ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада Календар рада ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21)…

ОБАВЕШТЕЊЕ

Приредба поводом пријема првака одржаће се у четвртак 01.09.2022.године, са почетком у 15:30 минута. Ученици од петог до осмог разреда у четвртак 1.9.2022. године похађаће наставу у првој смени од 8:00 сати, а ученици од првог до четвртог разреда долазе…

Правилници

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ, РОДИТЕЉА И ДРУГИХ ЛИЦА ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ…