Чланови ученичког парламента за школску 2021/22. Годину

  Ученици седмог разреда – Софија Јовановић,Зорана Стевановић,Тамара Живковић и Милица Попадић

  Ученици осмог разреда – Јован Недељковић, Филип Јаковљевић, Стефан Јевтић и Теодора Матић