Уџбеници за школску 2024/2025. годину

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Буквар за први разред основне школе; ћирилица

Душка Милић, Татјана Митић

„НОВИ ЛОГОС”

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе; ћирилица

Душка Милић, Татјана Митић

„НОВИ ЛОГОС”

Читанка за први разред основне школе; ћирилица

Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

„НОВИ ЛОГОС”

Математика

Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе; ћирилица

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

„НОВИ ЛОГОС”

Свет око нас

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); ћирилица

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура

Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе; ћирилица

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе; ћирилица

Милутин Мићић, Гордана Мићић

„НОВИ ЛОГОС”

Енглески језик

FAMILY AND FRIENDS, енглески језик за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi

„НОВИ ЛОГОС”

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Уз речи растемо – Читанка за српски језик за други разред основне школе

Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

„НОВИ ЛОГОС”

Српски језик

Дар речи ‒ Граматика за српски језик за други разред основне школе

Јелена Срдић

„НОВИ ЛОГОС”

Српски језик

Латиница ‒ Уџбеник за други разред основне школе

Душка Милић, Татјана Митић

„НОВИ ЛОГОС”

Српски језик

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе

Јелена Срдић, Наташа Станковић Шошо

„НОВИ ЛОГОС”

Математика

Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (из четири дела);

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

„НОВИ ЛОГОС”

Свет око нас

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;

Љиља Стокановић, Гордана Лукић

„НОВИ ЛОГОС”

Свет око нас

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе;

Гордана Субаков Симић

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура

Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

Милутин Мићић, Гордана Мићић

„НОВИ ЛОГОС”

Енглески језик

Smiles 2, ерадни уџбеник за други разред основне школе  из два дела, друга година

Jenny Dooley

„ФРЕСКА”

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

У свету речи – Читанка за српски језик за трећи разред основне школе

Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

„НОВИ ЛОГОС”

Српски језик

Дар речи ‒ Граматика за српски језик за трећи разред основне школеЈелена Срдић „НОВИ ЛОГОС”

Српски језик

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи разред основне школе

Наташа Станкоивћ Шошо, Јелена Срдић

 „НОВИ ЛОГОС”

Математика

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић „НОВИ ЛОГОС”

Природа и друштво

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе;Андријана Шикл Ерски, Марин Мунитлак „НОВИ ЛОГОС”

Природа и друштво

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе;Андријана Шикл Ерски, Марин Мунитлак „НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 „НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;Милутин Мићић, Гордана Мићић „НОВИ ЛОГОС”

Енглески језик

Smiles 3, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)Jenny Dooley „ФРЕСКА”

  

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Бескрајне речи- Читанка 4

Наташа Станковић- Шошо, Соња Чабрић

Нови Логос

Дар речи – граматика 4,

Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

Нови Логос

Српски језик 4, Радна свеска

Јелена Срдић, Наташа Станковић- Шошо, Зорана Петковић-Живановић

Нови Логос

Математика

Математика 4, Уџбеник из 4 дела

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Нови Логос

Математика 4, наставни листови

Сенка Тахировић, Момчило Степановић

Нови Логос

Природа и друштво

Природа и друштво 4, Уџбеник са тематским атласом

Александар Кандић,Гордана Субаков-Симић, Жељко Васић, Иван Матејић, Ивана Петровић

Нови Логос

Природа и друштво 4, радна свеска

Александар Кандић, Гордана Субаков-Симић, Жељко Васић, Иван Матејић, Ивана Петровић

Нови Логос

Музичка култура

Чаробни свет музике 4, Уџбеник + 2CD-а

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

Нови Логос

Ликовна култура

Ликовна култура –Уџбеник за 4.разред

Мр.Милутин Мићић, Гордана Мићић

Нови Логос

Енглески језик

Smiles 4, Уџбеник за 4.разред

Jenny Dooley

Фреска – Express Publishing

Smiles 4, – радна свеска за 4.разред

Jenny Dooley

Фреска – Express Publishing

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Читанка „Расковник” за за пети разред основне школе;

ћирилица

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

„KLETT”

Граматика за пети разред основне школе; ћирилица

Весна Ломпар

„KLETT”

Радна свеска за пети разред основне школе; ћирилица

Весна Ломпар, Зорица Несторовић

„KLETT”

Математика

Математика, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

„KLETT”

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе; ћирилица

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

„KLETT”

Географија

Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Марко Јоксимовић

„НОВИ ЛОГОС”

Историја

Историја 5, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе; ћирилица

Данијела Стефановић, Снежана Ферјанчић, Зорица Недељковић

„ФРЕСКА”

Биологија

Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

„НОВИ ЛОГОС

Енглески језик

PROJECT 2, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД , аудио материјал – Class CD)

Том Хачинсон, Род Фрикер

„THE ENGLISH BOOK”

Техника и технологија

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање)

Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

„KLETT”

Руски језик

НАШ КЛАСС, руски језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира Симеуновић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Александра Пладин, Драгана Михајловић Бокан

„НОВИ ЛОГОС

Ликовна култура

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Сања Филиповић

„KLETT”

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе, ћирилица

Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић

„BIGZ školstvo”

 

 УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Извор, Читанка за шести разред основне школе

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

„KLETT”

Српски језик

Граматика 6, уџбеник за шести разред основне школе

Весна Ломпар

„KLETT”

Српски језик

Радна свеска 6, уз Читанку и Граматику за шести разред основне школе

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић Весна Ломпар

„KLETT”

Математика

Математика, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

„KLETT”

Математика

Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; ћирилица; (уџбенички комплет)

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

„KLETT”

Географија

Географија, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица

Тања Парезановић

„KLETT”

Историја

Историја 6 ‒ уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; ћирилица

Урош Миливојевић, Весна Лучић, Борис Стојковски

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Биологија

Биологија 6, уџбеник из два дела за шести разред основне школе;

Др Гордана Субаков Симић,  Марина Дрндарски

„НОВИ ЛОГОС”

Физика

Физика 6, уџбеник зашести разред основнешколе; ћирилица

Катарина Стевановић, Марија Крнета

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Физика

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским

Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Енглески језик

Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; уџбеник

Tom Hutchinson

„THE ENGLISH BOOK”

Енглески језик

Project 3, енглески језик за шести разред основне школе;

Tom Hutchinson, Rod Fricker

„THE ENGLISH BOOK”

Техника и технологија

Техника и технологија за шести разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање)

Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

„KLETT”

Руски језик

Наш класс 2, руски језик за шести разред основне школе, друга година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,ЦД)

Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира Симеуновић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;ћирилица

Драгана Михајловић Бокан, Александра Паладин

НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица

Сања Филиповић

„KLETT”

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; ћирилица

Милош Папић, Далибор Чукљевић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

 

УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Плетисанка, Читанка за седми разред основне школе

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић„КЛЕТТ“

Српски језик

Граматика, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Весна Ломпар„КЛЕТТ“

Српски језик

Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Весна Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

„КЛЕТТ“

Математика

Математика, уџбеник за седми разред основне школеНебојша Икодиновић, Слађана Димитријевић„КЛЕТТ“

Математика

Математика, збирка задатака за седми разред основне школе

Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић„КЛЕТТ“

Географија

Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе

Тања Плазинић „КЛЕТТ“

Историја

Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

Урош Миливојевић, Весна Лучић, Зоран Павловић„БИГЗ школство”

Биологија

Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе (први и други део)

Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски„НОВИ ЛОГОС”

Физика

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школеМарина Радојевић„КЛЕТТ“

Физика

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе

            

 Марина Радојевић„КЛЕТТ“

Хемија

Хемија за седми разред основне школеЈасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић„ГЕРУНДИЈУМ”

Хемија

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школеЈасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић„ГЕРУНДИЈУМ”

Енглески језик

Eyes Open 3,енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник – седма година учења

Ben Goldstein, Ceri Jones, Vicki Anderson, Eoin Higgins.„КЛЕТТ“

Енглески језик

Eyes Open 3,енглески језик за седми разред основне школе, радна  свеска – седма година учења

Vicki Anderson, Eoin Higgins.„КЛЕТТ“

Техника и технологија

Техника и технологија 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање) 

Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић„КЛЕТТ“

Руски језик

Наш класс 3, руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења,  уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира  СимеуновићЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе

Александра Паладин, Драгана Михајловић – Бокан„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе

Сања Филиповић„KLETT”

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство, уџбеник за седми разред основне школе

Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић„EДУКА“

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Српски језик 8, читанка „Речи мудрости”

Зорица Несторовић, Зона Мркаљ

КЛЕТТ

Српски језик 8, граматика

Весна Ломпар

КЛЕТТ

Српски језик 8, радна свеска

Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Зона Мркаљ

КЛЕТТ

Математика

Математика 8, Уџбеник

Небијша Икодиновић, Слађана Димитријевић

КЛЕТТ

Математика 8, збирка задатака

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

КЛЕТТ

Географија

Географија 8, Уџбеник

Тања Плазинић

КЛЕТТ

Историја

Историја 8, Уџбеник

Ратомир Милкић, Ивана Петровић

ЛОГОС

Биологија

Биологија 8, Уџбеник

Др. Гордана Субаков – Симић

ЛОГОС

Биологија 8, Радна свеска

Др Гордана Субаков-Симић Марина Дрндарски

ЛОГОС

Физика

ФИЗИКА 8 – Уџбеник

Марина Радојевић

КЛЕТТ

ЗБИРКА ЗАДАТАКА из Физике са CD –ом за 8. разред основне школе

Марина Радојевић, Митко Николов

КЛЕТТ

Хемија

Хемија 8, уџбеник

Јасна  Адамовић, С. Велимировић, Г. Гајић, Снежана Каламковић

ГЕРУНДИЈУМ

Хемија 8, лабораторијске вежбе са задацима из хемије

Јасна  Адамовић, С. Велимировић, Г. Гајић, Снежана Каламковић

ГЕРУНДИЈУМ

Енглески језик

Engleski jezik 8, уџбеник „EYES OPEN 4”

Ben Goldstein,Ceri Jones, Vicki  Andreson

КЛЕТТ

Engleski jezik 8, радна свескa

Vicki Andreson, Eoin Higgins

КЛЕТТ

Техника и технологија

Техника и технологија 8, уџбеник

Ненад Стаменовић. Алекса Вучићевић

КЛЕТТ

Руски језик

НАШ КЛАСС 4, руски језик

Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира Симеуновић

ЗУНС

НАШ КЛАСС 4,

радна свеска

Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира Симеуновић

ЗУНС

Музичка култура

Музичка култура 8, Уџбеник

Мр. Александра Паладин,

Мр. Драгана Михајловић – Бокан

ЛОГОС

Ликовна култура

Ликовна култура 8, Уџбеник

Сања Филиповић 

КЛЕТТ

Дан школе – 15. март 2024.

У петак, 15. марта обележили смо Дан школе. Тим поводом су организована спортска такмичења и свечана приредба коју су припремили предшколци, ученици млађих разреда и школски хор ученика старијих разреда, вођени својим учитељима и наставницима.

Поводом Дана школе похваљени су сви ученици који су учествовали на такмичењима, а посебно ученици који су освојили неко од прва три места на општинском и градском нивоу.

Упис првака за школску 2024/25. годину у ОШ “Бранко Радичевић” Велика Моштаница преко апликације еУПИС

Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се код секретара у периоду од 1. априла до 31. маја 2024. године. Истог дана ће педагог извршити тестирање ученика.
Према члану 18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,бр.88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019, 27/2018- др. закон,6/2020 и 129/2021) у први разред основне школе уписује се: свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, односно деца рођена од 01.03.2017.године до 28.02.2018. године, (редован упис).
– Дете узраста од шест до шест и по година, односно деца рођена од 01.03.2018. године до 31.08.2018. године, након провере спремности за полазак у школу коју врши тим, педагог и
психолог (превремени упис).
– Дете старије од седам и по година, које из оправданих разлога није уписано у школу, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања. Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, односно предметне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде образовних постигнућа и ценећи најбољи интерес ученика.
Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са законом.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе, док дете са подручја друге школе може да упише на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима.
На порталу еУправа (euprava.gov.rs) од 20.03.2024. године до 31.05.2024. године, родитељима ће бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основној школи.

Уколико родитељи нису у могућности да закажу термин електронским путем, могу се обратити школи, како би школа у договору са њима то учинила кроз апликацију. У том случају потребно је доставити следеће податке: ЈМБГ родитеља, име и презиме родитеља, адреса електронске поште, контакт телефон, ЈМБГ детета, име и презиме детета.
Напомена: уколико родитељ, дете није држављанин РС доставити следеће податке: ЕБС/број пасоша и земља издавалац родитеља, име и презиме родитеља, адреса електронске поште, контакт телефон, ЈМБГ/ЕБС/број пасоша и земља издавалац детета, име и презиме детета.
МПНТР је обезбедило подршку родитељима, сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 0117350557.

Родитељи приликом уписа детета не подносе ниједан документ у папирном облику-подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем.

Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да га родитељ донесе у школу. Такође, школa je у обавези да по службеној дужности прибави потврде о обављеном обавезном предшколском програму.
Приликом уписа, родитељи се могу изјаснити о коришћење услуге продуженог боравка и изборном предмету (верска настава и грађанско васпитање).

Више информација о упису првака можете добити у секретаријату школе, позивом на телефоне 011/8075-680; 062/269-683 на званичном сајту школе: osbr.edu.rs или упитом преко Ел.поште sekretar.оsbr.edu.rs

Уписни формулар ученика (преузимање)