Обавештење о надокнади часова

Због продуженог зимског распуста за недељу дана, наредних шест недеља биће надокнађени изгубљени часови. Надокнада ће се вршити по следећем распореду.

 Прве недеље надокнаде од 02. до 06. марта 2020.  године надокнађиваће се први час кроз блок наставу 40+30 минута тако да тај час траје 70 минута, а сви остали по 40.

Друге недеље надокнађиваће се други час, 40+30=70 минута, а сви остали трају по 40 минута.

Сваке недеље помера се за један час.

Плана надокнаде пропуштеног образовно – васпитног рада

наставна недеља од 02.03.2020. до 06.03.2020.
пре подне

предметна настава

број часа после подне

разредна настава

од 8:00 до 8:40 1/1. од 14:00 до 14:40
од 8:45 до 9:15 1/2. од 14:45 до 15:15
од 9:20 до 10:00 2. од 15:20 до 16:00
од 10:15 до 10:55 3. од 16:15 до 16:55
од 11:00 до 11:40 4. од 17:00 до 17:40
од 11:45 до 12:25 5. од 17:45 до 18:25
од 12:30 до 13:10 6. од 18:30 до 19:10
од 13:15 до 13:55 7. од 19:15 до 19:55
*надокнада првог часа
наставна недеља од 09.03.2020. до 13.03.2020.
пре подне

разредна настава

број часа после подне

предметна настава

од 8:00 до 8:40 1. од 14:00 до 14:40
од 8:45 до 9:25 2/1. од 14:45 до 15:25
од 9:30 до 10:00 2/2. од 15:30 до 16:00
од 10:15 до 10:55 3. од 16:15 до 16:55
од 11:00 до 11:40 4. од 17:00 до 17:40
од 11:45 до 12:25 5. од 17:45 до 18:25
од 12:30 до 13:10 6. од 18:30 до 19:10
од 13:15 до 13:55 7. од 19:15 до 19:55
*надокнада другог часа
наставна недеља од 16.03.2020. до 20.03.2020.
пре подне

предметна настава

број часа после подне

разредна настава

од 8:00 до 8:40 1. од 14:00 до 14:40
од 8:45 до 9:25 2. од 14:45 до 15:25
од 9:40 до 10:20 3/1. од 15:40 до 16:20
од 10:25 до 10:55 3/2. од 16:25 до 16:55
од 11:00 до 11:40 4. од 17:00 до 17:40
од 11:45 до 12:25 5. од 17:45 до 18:25
од 12:30 до 13:10 6. од 18:30 до 19:10
од 13:15 до 13:55 7. од 19:15 до 19:55
*надокнада трећег часа
наставна недеља од 23.03.2020. до 27.03.2020.
пре подне

разредна настава

број часа после подне

предметна настава

од 8:00 до 8:40 1. од 14:00 до 14:40
од 8:45 до 9:25 2. од 14:45 до 15:25
од 9:40 до 10:20 3. од 15:40 до 16:20
од 10:25 до 11:05 4/1. од 16:25 до 17:05
од 11:10 до 11:40 4/2. од 17:10 до 17:40
од 11:45 до 12:25 5. од 17:45 до 18:25
од 12:30 до 13:10 6. од 18:30 до 19:10
од 13:15 до 13:55 7. од 19:15 до 19:55
*надокнада четвртог часа
наставна недеља од 30.03.2020. до 03.04.2020.
пре подне

предметна настава

број часа после подне

разредна настава

од 8:00 до 8:40 1. од 14:00 до 14:40
од 8:45 до 9:25 2. од 14:45 до 15:25
од 9:40 до 10:20 3. од 15:40 до 16:20
од 10:25 до 11:05 4. од 16:25 до 17:05
од 11:10 до 11:50 5/1. од 17:10 до 17:50
од 11:55 до 12:25 5/2. од 17:55 до 18:25
од 12:30 до 13:10 6. од 18:30 до 19:10
од 13:15 до 13:55 7. од 19:15 до 19:55
*надокнада петог часа
наставна недеља од 06.04.2020. до 10.04.2020.
пре подне

разредна настава

број часа после подне

предметна настава

од 8:00 до 8:40 1. од 14:00 до 14:40
од 8:45 до 9:25 2. од 14:45 до 15:25
од 9:40 до 10:20 3. од 15:40 до 16:20
од 10:25 до 11:05 4. од 16:25 до 17:05
од 11:10 до 11:50 5. од 17:10 до 17:50
од 11:55 до 12:35 6/1. од 17:55 до 18:35
од 12:40 до 13:10 6/2. од 18:40 до 19:10
од 13:15 до 13:55 7. од 19:15 до 19:55
*надокнада шестог часа