Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе „бесплатни уџбеници“

У оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе потребни су подаци о:

  1. ученицима из социјалних/материјално угрожених породица (примаоци новчане помоћи)- само уз решење/копију којом се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи и потписана изјава од стране родитеља/другог законског заступника;
  2. ученицима који основношколско о6разовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3- документација у школи и потписана изјава од стране родитеља/другог законског заступника;
  3. ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо. електронски формат)- потребна документација и потписана изјава од стране родитеља/другог законског заступника;
  4. ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања- уз потврде да су у систему школовања (средња школа. факултет) и потписана изјава одстране родитеља/другог законског заступника;
  5. ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику- потребна документација и потписана изјава од стране родитеља/другог законског заступника.

Податке одељењске старешине да доставе директору школе на мејл до понедељка, 03. 04. 2023. године, а родитељи/други законски заступници ОБАВЕЗНО доставе потребну документацију и потписану изјаву у секретаријат школе до 07. 04. 2023. године (петак). Школа наведене податке уноси најкасније до 10. 04. 2023. године.

Уколико родитељи/други законски заступници не донесу документацију и не потпишу изјаву у наглашеном року, сматраће се да одустају од права за остваривање набавке наставних средстава.