Писмене провере за друго полугодиште школске 2023/2024. године

РАСПОРЕД ПО ОДЕЉЕЊИМА
I1        (прво један)
I2       (прво два)
II1       (друго један)
II2      (друго два)
III1      (треће један)
III2       (треће два)
IV1       (четврто један)
V1        (пето један)
V2        (пето два)
VI1       (шесто један)
VI2       (шесто два)
VII1      (седмо један)
VII2      (седмо два)
VIII1     (осмо један)
VIII2     (осмо два)