Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

У суботу 25.01.2020 и недељу 26.01.2020. године у нашој школи је одржан семинар 

(број у каталогу 251, компетенција К3, трајање: два дана, 16 бодова, приоритет 3)

 1. ОПШТИ ЦИЉ ПРОГРАМА:
  • Наставници се обучавају да препознају опасности одрастања и примене разноврсне технике превенције, кроз предавања и едукативне радионице
 2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА:
  • Препознавање најучесталијих савремених облика вршњачког насиља;
  • Уочавање симптома патолошког коцкања и како помоћи;
  • Упознавање метода психолошких манипулација у оквиру секти;
  • Сагледавање специфичности алкохолизма младих;
  • Обука учесника да разликују специфичне облике зависности од разноврсних психоактивних супстанци;
  • Увежбавање стратегија и вештина суочавања са ризичним  понашањима из улоге родитеља, наставника , пријатеља
 3. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ОБУКЕ: Оспособљавање учесника да уочавају ризична понашања младих и да правовремено и ефикасно саветодавно реагују;
 4. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА  У ПРАКСИ: Оспособљавање учесника да поред понуђеног материјала могу и самостално да креирају разноврсне превентивне програме за младе;
 5. ПЛАНИРАНЕ ТЕМЕ:
  • Адолесценција и ризична понашања младих
  • Симптоми патолошког коцкања и како помоћи
  • Секте – ловци на младе душе
  • Насилник, жртва и посматрачи
  • Специфичности алкохолизма младих
  • Наркоманија и шта чинити

Аутори и реализатори програма:

 • Маријана Стефановић, дипломирани психолог и психотерапеут
 • Боринка Стојиловић, наставник разредне наставе, координатор превентивних програма за младе