Радмила Кузмановић - професор разредне наставе
Одељењски старешина I1
Слава Табаковић - наставник разредне наставе
Одељењски старешина I2
Биљана Раденовић - професор разредне наставе
Одељењски старешина II1
Милица Станковић - наставник разредне наставе
Одељењски старешина II2
Валентина Савковић - професор разредне наставе
Одељењски старешина III1
Милован Ивановић - професор разредне наставе
Одељењски старешина III2
Љиљана Бошковић - професор разредне наставе
Одељењски старешина IV1
Јелена Јаблановић - професор енглеског језика

 

Александар Лукић - вероучитељ