Дејана Ацић- професор српског језика
Одељењски старешина VII1
Предаје одељењима: V2, VI1, VI2, VII1, VII2

Тијана Биочанин - професор српског језика
Одељењски старешина
 VIII2

Предаје одељењима: V1, VIII1, VIII2

 

Тијана Лазаревић - професор енглеског језика
Одељењски старешина VI2
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Срђан Крстић - професор ликовне културе
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Лаура Думани - професор музичке културе
Одељењски старешина VII2
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Невенка Ђорђевић - професор историје
Предаје одељењима: V1, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII2
Гордана Чолић Петковић - професор историје
Предаје одељењима: V2, VIII1
Љиљана Влајковић - професор географије
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Никола Јованчић - професор физике
Предаје одељењима: VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Срђан Раденовић - професор математике
Одељењски старешина VIII1
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2 VIII1, VIII2
Милан Василијевић - професор математике
Предаје одељењима: VII1, VII2
Данијела Климента - професор биологије
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Божана Делибашић - професор хемије
Предаје одељењима: VII1, VII2, VIII1, VIII2

Иван Радовић - професор техничког и информатичког образовања и информатике

Одељењски старешина V2
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Миладинка Таталовић - професор физичког васпитања
Одељењски старешина V1
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Ирена Динић - професор руског језика
Одељењски старешина VI1
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Александар Лукић - вероучитељ