Одлуку о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2020/2021. годину

Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 66/2020 од 7.5.2020. године, а ступила је на снагу 15.5.2020.

1. Утврђује се ниво и врста образовања, разред и предмет за који ће се финансирати набавка уџбеника за школску 2020/2021. годину за ученике основних школа, и то ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи), ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученике који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и за ученике основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања, и то:

1) у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;

2) у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, односно српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Предмет набавке из става 1. ове тачке су уџбеници и друга наставна средства које ће школе користити у настави у школској 2020/2021. години.

Право на доделу уџбеника из става 1. ове тачке остварују ученици из породица корисника новчане социјалне помоћи, ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања, који се у својим школама пријаве за доделу бесплатних уџбеника.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 451-3613/2020

У Београду, 7. маја 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

 

 

За школску 2020/2021. годину

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Буквар за први разред основне школе; ћирилица

Душка Милић, Татјана Митић

„НОВИ ЛОГОС”

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе; ћирилица

Душка Милић, Татјана Митић

„НОВИ ЛОГОС”

Читанка за први разред основне школе; ћирилица

Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

„НОВИ ЛОГОС”

Математика

Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе; ћирилица

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

„НОВИ ЛОГОС”

Свет око нас

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); ћирилица

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура

Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе; ћирилица

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе; ћирилица

Милутин Мићић, Гордана Мићић

„НОВИ ЛОГОС”

Енглески језик

FAMILY AND FRIENDS, енглески језик за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi

„НОВИ ЛОГОС”

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Уз речи растемо – Читанка за српски језик за други разред основне школе

Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

„НОВИ ЛОГОС”

Српски језик

Дар речи ‒ Граматика за српски језик за други разред основне школе

Јелена Срдић

„НОВИ ЛОГОС”

Српски језик

Латиница ‒ Уџбеник за други разред основне школе

Душка Милић, Татјана Митић

„НОВИ ЛОГОС”

Српски језик

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе

Јелена Срдић, Наташа Станковић Шошо

„НОВИ ЛОГОС”

Математика

Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (из четири дела);

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

„НОВИ ЛОГОС”

Свет око нас

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;

Љиља Стокановић, Гордана Лукић

„НОВИ ЛОГОС”

Свет око нас

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе;

Гордана Субаков Симић

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура

Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

Милутин Мићић, Гордана Мићић

„НОВИ ЛОГОС”

Енглески језик

Super Minds, енглески језик за други разред основне школе (уџбеник из два дела и четири аудио ЦД-а)

Херберт Пухта, Гинтер Гернгрос, Питер Луис Џонс

„KLETT”

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

У свету речи – Читанка за српски језик за трећи разред основне школе

Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

„НОВИ ЛОГОС”

Српски језик

Дар речи ‒ Граматика за српски језик за трећи разред основне школе Јелена Срдић  „НОВИ ЛОГОС”

Српски језик

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи разред основне школе

Наташа Станкоивћ Шошо, Јелена Срдић

 „НОВИ ЛОГОС”

Математика

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић  „НОВИ ЛОГОС”

Природа и друштво

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе; Андријана Шикл Ерски, Марин Мунитлак  „НОВИ ЛОГОС”

Природа и друштво

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; Андријана Шикл Ерски, Марин Мунитлак  „НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 „НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; Милутин Мићић, Гордана Мићић  „НОВИ ЛОГОС”

Енглески језик

Smiles 3, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск) Jenny Dooley  „ФРЕСКА”

  

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Бескрајне речи- Читанка 4

Наташа Станковић- Шошо, Соња Чабрић

Нови Логос

Дар речи - граматика 4,

Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

Нови Логос

Српски језик 4, Радна свеска

Јелена Срдић, Наташа Станковић- Шошо, Зорана Петковић-Живановић Соња Чабрић

Нови Логос

Математика

Математика 4, Уџбеник

Сенка Тахировић

Нови Логос

Математика 4, радна свеска

Сенка Тахировић, Момчило Степановић

Нови Логос

Природа и друштво

Природа и друштво 4, Уџбеник са тематским атласом

Александар Кандић,Гордана Субаков-Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић,Иван Матејић

Нови Логос

Природа и друштво 4, радна свеска

Александар Кандић,Гордана Субаков-Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић,Иван Матејић

Нови Логос

Музичка култура

Чаробни свет музике 4, Уџбеник

Гордана Илић

Klett

Чаробни свет музике 4, радн нотна свеска

Гордана Илић

Klett

Ликовна култура

Свет у мојим рукама,4

Сања Филиповић

Klett

Енглески језик

Family and Friends 2 Class Book, Уџбеник

Naomi Simmons

Нови Логос

Family and Friends 2 Workbook- радна свеска

Naomi Simmons

Нови Логос

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Читанка „Расковник” за за пети разред основне школе;

ћирилица

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

„KLETT”

Граматика за пети разред основне школе; ћирилица

Весна Ломпар

„KLETT”

Радна свеска за пети разред основне школе; ћирилица

Весна Ломпар, Зорица Несторовић

„KLETT”

Математика

Математика, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

„KLETT”

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе; ћирилица

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

„KLETT”

Географија

Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Марко Јоксимовић

„НОВИ ЛОГОС”

Историја

Историја 5, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе; ћирилица

Данијела Стефановић, Снежана Ферјанчић, Зорица Недељковић

„ФРЕСКА”

Биологија

Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

„НОВИ ЛОГОС

Енглески језик

PROJECT 2, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД , аудио материјал – Class CD)

Том Хачинсон, Род Фрикер

„THE ENGLISH BOOK”

Техника и технологија

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак); ћирилица

Жељко Васић, Дијана Каруовић, Иван Ђисалов

„НОВИ ЛОГОС

Руски језик

НАШ КЛАСС, руски језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира Симеуновић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Александра Пладин, Драгана Михајловић Бокан

„НОВИ ЛОГОС

Ликовна култура

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица

Сања Филиповић

„KLETT”

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе, ћирилица

Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић

„BIGZ školstvo”

 

 УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Извор, Читанка за шести разред основне школе

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

„KLETT”

Српски језик

Граматика 6, уџбеник за шести разред основне школе

Весна Ломпар

„KLETT”

Српски језик

Радна свеска 6, уз Читанку и Граматику за шести разред основне школе

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић Весна Ломпар

„KLETT”

Математика

Математика, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

„KLETT”

Математика

Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; ћирилица; (уџбенички комплет)

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

„KLETT”

Географија

Географија, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица

Тања Парезановић

„KLETT”

Историја

Историја 6 ‒ уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; ћирилица

Урош Миливојевић, Весна Лучић, Борис Стојковски

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Биологија

Биологија 6, уџбеник из два дела за шести разред основне школе;

Др Гордана Субаков Симић,  Марина Дрндарски

„НОВИ ЛОГОС”

Физика

Физика 6, уџбеник зашести разред основнешколе; ћирилица

Катарина Стевановић, Марија Крнета

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Физика

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским

Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Енглески језик

Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; уџбеник

Tom Hutchinson

„THE ENGLISH BOOK”

Енглески језик

Project 3, енглески језик за шести разред основне школе;

Tom Hutchinson, Rod Fricker

„THE ENGLISH BOOK”

Техника и технологија

Техника и технологија 6, за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); ћирилица

Жељко Васић, Иван Ћисалов, Дијана Каруовић, Марија Бокан

„НОВИ ЛОГОС”

Руски језик

Наш класс 2, руски језик за шести разред основне школе, друга година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,ЦД)

Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира Симеуновић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;ћирилица

Драгана Михајловић Бокан, Александра Паладин

НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица

Сања Филиповић

„KLETT”

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; ћирилица

Милош Папић, Далибор Чукљевић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

 

УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Плетисанка, Читанка за седми разред основне школе

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић „КЛЕТТ"

Српски језик

Граматика, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Весна Ломпар „КЛЕТТ"

Српски језик

Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Весна Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

„КЛЕТТ"

Математика

Математика, уџбеник за седми разред основне школе Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић „КЛЕТТ"

Математика

Математика, збирка задатака за седми разред основне школе

Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић „КЛЕТТ"

Географија

Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе

Тања Плазинић  „КЛЕТТ"

Историја

Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

Урош Миливојевић, Весна Лучић, Зоран Павловић „БИГЗ школство”

Биологија

Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе (први и други део)

Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски „НОВИ ЛОГОС”

Физика

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе Марина Радојевић „КЛЕТТ“

Физика

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе

            
 Марина Радојевић „КЛЕТТ“

Хемија

Хемија за седми разред основне школе Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић „ГЕРУНДИЈУМ”

Хемија

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић „ГЕРУНДИЈУМ”

Енглески језик

Eyes Open 3,енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник - седма година учења

Ben Goldstein, Ceri Jones, Vicki Anderson, Eoin Higgins. „КЛЕТТ“

Енглески језик

Eyes Open 3,енглески језик за седми разред основне школе, радна  свеска - седма година учења

Vicki Anderson, Eoin Higgins. „КЛЕТТ“

Техника и технологија

Техника и технологија 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање) 

Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић „КЛЕТТ“

Руски језик

Наш класс 3, руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења,  уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира  Симеуновић ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе

Александра Паладин, Драгана Михајловић – Бокан „НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе

Сања Филиповић „KLETT”

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство, уџбеник за седми разред основне школе

Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић „EДУКА“

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ

АУТОР

ИЗДАВАЧ

Српски језик

Српски језик 8, читанка „Речи мудрости”

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

КЛЕТТ

Српски језик 8, граматика

Весна Ломпар

КЛЕТТ

Српски језик 8, радна свеска

Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Златко Грушановић

КЛЕТТ

Математика

Математика 8, Уџбеник

Небијша Икодиновић, Слађана Димитријевић

КЛЕТТ

Математика 8, збирка задатака

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

КЛЕТТ

Географија

Географија 8, Уџбеник

Винко Ковачевић, Радојка Влајев

КЛЕТТ

Историја

Историја 8, Уџбеник

Предраг Симић, Ивана Петровић

ЛОГОС

Биологија

Биологија 8, Уџбеник

Др. Гордана Субаков - Симић

ЛОГОС

Биологија 8, Радна свеска

Др Гордана Субаков-Симић Марина Дрндарски

ЛОГОС

Физика

ФИЗИКА 8 - ЗБИРКА ЗАДАТАКА са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе

Распоповић Милан , Цветковић Бранислав , Шетрајчић Јован

ЗУНС

Хемија

Хемија 8, уџбеник

Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, Снежана Каламковић

ГЕРУНДИЈУМ

Хемија 8, лабораторијске вежбе са задацима из хемије

Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, Снежана Каламковић

ГЕРУНДИЈУМ

Енглески језик

Engleski jezik 8, уџбеник „Messages 4”

Dajana Gudi, Noel Gudi, Meredit Levi

КЛЕТТ

Engleski jezik 8, радна свеска „Messages 4”+ CD

Meredit Levi, Noel Gudi, Dajana Gudi

КЛЕТТ

Техничко и информат. образовање

Техничко информатичко образовање 8, уџбеник

Борислав Дакић, Др Дијана Каруовић

ЛОГОС

Техничко информатичко образовање 8, радна свеска

Борислав Дакић, Мирослав Парошкај

ЛОГОС

Руски језик

ОРБИТА 4, руски језик

Петковић Марина, Мирковић Светлана, Пипер Предраг

ЗУНС

ОРБИТА 4, радна свеска

Петковић Марина, Мирковић Светлана, Пипер Предраг

ЗУНС

Музичка култура

Музичка култура 8, Уџбеник

Мр. Александра Паладин,

Мр. Драгана Михајловић - Бокан

ЛОГОС

Ликовна култура

Ликовна култура 8, Уџбеник

Јован Глигоријевић

БИГЗ