Индекс чланака

Јавне набавке 2020.

05.02.2020. - План јавних набавки

План јавних набавки

03.03.2020. - Извођење екскурзије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о dodeli ugovora


Јавне набавке 2019.

31.01.2019. - План јавних набавки

План јавних набавки

Измена и допуна плана јавних набавки

 02.04.2019. - Набавка камера за видео надзор

Одлука о покретању поступка

Oдлука о додели уговора

02.04.2019. - Набавка скенера за књиге

Одлука о покретању поступка

Oдлука о додели уговора

05.04.2019. - Радови на текућем одржавању крова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

23.09.2019. - Извођење екскурзија и наставе у природи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави постука јавне набавке

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

14.10.2019. - Извођење екскурзија и наставе у природи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Oдлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави постука јавне набавке

31.12.2019. - Извођење екскурзија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора