Библиотека Основне школе „Бранко Радичевић“ у Великој Моштаници је пресељена у нову просторију и врши се попис, инвентарисање, сигнирање, физичка обрада и каталогизација свих наслова.

У циљу осавремењивања начина рада формирана је електронска Књига инвентара, а попис и евиденција чланова и издавања књига врши се у електонској форми. У истој просторији у нашој школи налази се и дигитални кабинет и у складу са тим постоји жеља да ове две делатности прерасту у једну функционалну целину, у мултимедијални кабинет.

 

РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ СТАРИЈИ ПРЕ ПОДНЕ
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
10:00 -13:00 10:00 -13:00 10:00 -13:00 10:00 -13:00 10:00 -14:00
           
РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ СТАРИЈИ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00