ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2019/20. ГOДИНЕ


 

 

 

 

НОВИ РАСПОРЕД

  

Настава на даљину 

до 29. маја

ПОПРАВЉАЊЕ  И ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОЦЕНА И ЗАВРШНИ ИСПИТ   

 

Поправљање, закључивање оцена, завршни испити

прва и друга недеља јуна

За осмаке  

од 1. до 5. јуна

За основце петог, шестог и седмог разреда

од 8. до 15. јуна

ПРЕДУПИСНИ И КАЛЕНДАР УПИСА 

 

Осмаци долазе у школе 

1. јуна

Симулација мале матуре

2. јуни

Припрема осмака за главни завршни испит

од 3. до 15. јуна

Пријемни испити за упис у специјализоване средње школе и одељења   

од 7. до 14. јуна

Коначни резултати пријемних 

до 17. јуна

Главни завршни испит за крај основне школе

17, 18. и 19. јуна

Прегледање тестова са мале матуре

до 22. јуна

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

23. јуна

Коначни резултати мале матуре

28. јуна

ЗВАНИЧНО КРАЈ НАСТАВЕ И ПОЧЕТАК РАСПУСТА 

 

За осмаке 

5. јуна

За основце од првог до седмог разреда

16. јуна