ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Обавештење о првом пробном завршном тестирању за ученике осмих разреда

Драги родитељи и ученици,

Као што сте се већ у последње четири недеље навикли, док траје Настава на даљину, све што се тиче организације рада школе, функционише путем интернета. У вези са тим, шаљемо вам информације у вези са организацијом Првог пробног онлајн Завршног тестирања.

Обавештење о промени календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама

У прилогу се налази допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја у коме се налази обавештење о промени календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, а тичу се планираног пролећног распуста.

Због продуженог зимског распуста за недељу дана, наредних шест недеља биће надокнађени изгубљени часови. Надокнада ће се вршити по следећем распореду.

 Прве недеље надокнаде од 02. до 06. марта 2020.  године надокнађиваће се први час кроз блок наставу 40+30 минута тако да тај час траје 70 минута, а сви остали по 40.

Друге недеље надокнађиваће се други час, 40+30=70 минута, а сви остали трају по 40 минута.

Сваке недеље помера се за један час.